Ranking Lokat Oprocentowanie
Sierpień 2019 r.

Sierpień pokazuje nam w rankingach lokat, że mamy stabilną sytuacje w oprocentowania lokat! W większości przypadków oprocentowanie lokat nie zmienia się. W 2019 zapowiada się rosnąca inflacja. Osoby, które nie korzystają z lokat, kont oszczędnościowych itp., a trzymają oszczędności w skarpecie stracą minimum 1,7% siły nabywczej swoich oszczędności. Chociażby dlatego warto nadal korzystać z lokat tradycyjnych. PokażKonto Jakie Chcę z Bonusem na zakupy w Santander

150 zł dostanie osoba któa najpóźniej do 15 września 2019 r., na podstawie złożonego wniosku o Konto, zawrze umowę o Konto z dostępem do Usług bankowości elektronicznej(opcjonalnie z co najmniej jedną Kartą debetową) oraz jeżeli w terminie 30 dni od aktywacji Konta, najpóźniej do 15 października 2019 r. zapewni sumę wpływów na Konto w wysokości co najmniej 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Musi również wykonać co najmniej pięć Transakcji bezgotówkowych z Konta. Konto musi być aktywne na dzień wypłaty premii. Nagrody będą wysyłane do 31 października 2019 r. na adres e-mail Uczestnika podanego w trakcie rejestracji wniosku internetowego o Konto Jakie Chcę.
Santander

350 zł za założenie nowego Konta dla Ciebie od Credit Agricole

Możemy zgarnąć nawet 300 zł premii za przeniesienie konta, 300 zł zwrotu za opłacanie rachunków lub do 300 zł za płatności kartą. Dodatkowo jeśli skorzystamy z programu poleceń banku, to zgarniemy kolejne 50 zł na start.
hit

140 zł za założenie Konta Direct lub Mobi w ING Banku Śląskim

W ramach promocji Klienci mogą otrzymać aż do 140 zł za założenie konta Mobi lub Direct! W przypadku konta Direct możesz zyskać 100 zł jeśli otworzysz konto osobiste przez internet do 30 września oraz do 2 grudnia 2019 r. wykonasz transakcje za min. 1000 zł -kartą wydaną do konta lub BLIKIEM. Dodatkowo możesz otrzymać jeszcze 40 zł. Pierwsze 20 zł gdy 3 z wykonanych transakcji zrobisz BLIKIEM w internecie oraz drugie 20 zł gdy na Twoje konto wpłynie wynagrodzenie od Twojego pracodawcy na min. 1000zł.
W przypadku konta Mobi możesz zyskać 100 zł jesli otworzysz konto osobiste przez internet do 30.09.2019 r., do 31 października wykonasz conajmniej 10 tranzakcji dowolna kartą do konta lub BLIKIEM. Dodatkowo możesz otrzymać 40 zł gdy 3 z wykonanych tranzakcji zrobisz BLIKIEM w internecie oraz gdy dokonasz min. 2 przelewów na telefon BLIK do dwóch różnych odbiorców za kwotę min. 5 zł każdy.

ing

Ranking najlepszych kont osobistych learn more