Ranking Lokat Oprocentowanie
Październik 2018 r.

Październik pokazuje nam w rankingach lokat, że mamy stabilną sytuacje w oprocentowania lokat! W większości przypadków oprocentowanie lokat nie zmienia się. W 2018 zapowiada się rosnąca inflacja. Osoby, które nie korzystają z lokat, kont oszczędnościowych itp., a trzymają oszczędności w skarpecie stracą minimum 1,7% siły nabywczej swoich oszczędności. Chociażby dlatego warto nadal korzystać z lokat tradycyjnych. Pokaż"Złap 200 zł" z Bankiem Millennium!

Każdy Klient, który w ramach promocji otworzy Konto 360° lub Konto 360° Student wraz z kartą do 26 listopada 2018 r. i podpisze umowę najpóźniej do 30 listopada 2018 r., a następnie założy aplikację mobilną oraz spełni warunki aktywności, otrzyma premię prosto na nowe konto w Banku Millennium. Klient nie może być aktywnym Klientem Banku w momencie składania wniosku (nie może posiadać żadnego produktu, wliczając w to pełnomocnictwa), ani też korzystać w przeszłości z jakiejkolwiek akcji promocyjnej dotyczącej Konta 360° lub Konta 360° Student. Aby Klient otrzymał nagrodę (w postaci przelewu 200 zł na konto) od Banku Millennium, konieczne jest założenie konta oraz do dnia 30.11.2018 r.zawarcie umowy o Konto i kartę debetową. Klinet nie może rozwiązać, wypowiedzieć, odstąpić od umowy o konto do 15.02.2019 r. Watunkiem promocji jest w każdym z dwóch następujących po sobie miesięcy kalendarzowych, tj. w grudniu 2018 r.i w styczniu 2019 r., zasilenie nowo otwartego Konto tak, aby suma wpływów na Konto w każdym z tych miesięcy, wyniosła co najmniej 1000 PLN(słownie: jeden tysiąc złotych) oraz w każdym z ww. miesięcy dokonanie co najmniej jednej płatności kartą do tego Konta lub za pomocą usługi BLIK. Premia zostanie przekazana na aktywne Konto Uczestnika, otwarte w ramach Promocji w terminie do 15.02.2019 r.
millennium

3% na koncie oszczędnościowym w Nest Banku

Aby skorzystać z promocji należy być nowym klientem Nest Banku, a więc osobą nieposiadającą rachunku osobistego w tym banku w okresie ostatnich 12 miesięcy. Za założenie konta osobistego bank podnosi nam oprocentowanie na koncie oszczędnościowym do 3% w skali roku dla kwoty nawet 50 000 zł na okres pół roku. Wniosek o promocyjne Nest Konto możemy składać do 18.10.2018 r. Warunkiem jest: wyrażenie zgody na kontakt Banku w celach marketingowych oraz w ciągu 30 dni otworzenie konta oszczędnościowego i w ciągu 60 dni przelanie wynagrodzenia (min. 1000 zł).
nest

Zgarnij premie III edycja Zgarnij Premię z eKontem

Oferta specjalna przygotowana przez Bankier.pl wspólnie z mBankiem. Klienci, którzy otworzą eKonto w taryfie standard lub eKonto w taryfie plus za pośrednictwem strony promocji mogą otrzymać 150 zł premii od Bankier.pl! Ponadto, zakładając konto w promocji „eKonto - II edycja”, mogą zgarnąć nawet do 150 zł zwrotu za transakcje kartą promocyjną i/lub BLIK! Warunkiem otrzymania eKarty jest uruchomienie jednego z wymienionych kont i zrealizowanie warunku aktywności w regulaminowym czasie. Premia zostanie przyznana pod warunkiem podpisania umowy o konto osobiste oraz gdy na uruchomionym rachunku dokonane zostanie co najmniej 5 transakcji w miesiącu, w którym zawarto umowę o konto lub w miesiącu bezpośrednio po nim następującym; dotyczy transakcji bezgotówkowych i/lub przelewów inicjowanych przez klienta, przelewy wewnętrzne nie będą wliczane. Otwarcie rachunku z premią nie mogą zakładać osoby, które począwszy od 01.01.2016 r. były lub nadal są posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i/lub, oraz osoby posiadające rachunku oszczędnościowego o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017.
mbank

Lokaty Bezkarnej od BGŻOptimy na 3,5%

Aby założyć trzymiesięczną Lokatę Bezkarną BGŻOptima wystarczy 1000 zł wkładu własnego. Produkt przeznaczony jest dla nowych klientów. Lokatę zakłada się online w zaledwie 5 minut, a w przypadku zerwania umowy, Klient zatrzymuje 100% odsetek. Oprocentowanie w skali roku wynosi aż 3,5%!
bgz

3,5% na koncie oszczędnościowym w Getin Banku przez rok

Za spełnienie prostych warunków bank podwyższy nam oprocentowanie do 3,5% na koncie oszczędnościowym na rok czasu. Aby skorzystać z oferty należy być nowym klientem, czyli osobą, która nie posiadała konta osobistego Getin Banku od 11.05.2017 r. do 31.08.2018 r. Jeśli spełniamy te warunki to wystarczy, że założymy Konto Proste Zasady. Warunki promocji wymagają by w danym miesiącu kalendarzowym na nasze konto wpłynęło wynagrodzenie (minimum 1 000 zł), wtedy bank naliczy odsetki w wysokości 3,5% dla kwoty do 10000 zł.
proste zasady

140 zł za założenie Konta Direct w ING Banku Śląskim

W ramach promocji Klienci mogą otrzymać aż do 140 zł za założenie konta! Możesz zyskać 100 zł jeśli do 31 października 2018 r. otworzysz konto osobiste przez internet oraz do 28 lutego 2019 r. wykonasz transakcje za min. 1000 zł - kartą wydaną do konta lub BLIKIEM. Dodatkowo możesz otrzymać jeszcze 40 zł. Pierwsze 20 zł gdy 3 z wykonanych transakcji zrobisz BLIKIEM w internecie oraz drugie 20 zł gdy na Twoje konto wpłynie wynagrodzenie od Twojego pracodawcy na min. 1000zł.
ing

Konto Oszczędnościowe - odkładaj regularnie tyle, ile chcesz w Getin Banku na 3%

„Na nowe środki” – XIII edycja, z oferty może skorzystać każda osoba, która posiada Konto Oszczędnościowe i Konto Osobiste, wpłaci Nowe środki na zasadach ujętych w Regulaminie od 15.10.2018 r. do 16.12.2018 r. oraz wyrazi Zgody marketingowe dla Getin Noble Bank S.A. Po zakończeniu uczestnictwa w ofercie specjalnej oprocentowanie zgodne z Tabelą oprocentowania Kont Osobistych oraz Kont Oszczędnościowych dla Klientów indywidualnych w Getin Noble Bank S.A.
konto oszczednosc

Lokata Bezkompromisowa na 2,7%

Informacja dotyczy nieodnawialnej lokaty terminowej 3-miesięcznej w PLN, nominalne, stałe oprocentowanie 2,7% w skali roku. Minimalna kwota lokaty to 1 000 zł. Maksymalna kwota lokaty to 100 000 zł. Oferta dostępna wyłącznie na etapie składania Dyspozycji otwarcia Rachunku Lokaty Terminowej przy zawieraniu Umowy Ramowej dla Indywidualnego Konta BGŻOptima, Lokatę Bezkompromisową może założyć Nowy Klient, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zawarcia Umowy Ramowej dotyczącej Konta Indywidualnego BGŻOptima nie był posiadaczem tego konta, przy czym Klient może założyć tylko jedną taką lokatę. Klient, który zakłada Lokatę Bezkompromisową nie może założyć Lokaty Bezkarnej.
bgz2

e-Lokata na Nowe Środki na 2,3% w Getin Banku

Jest to lokata przy której, nie ma potrzeby zakładania rachunku. Nowe środki to nadwyżka Twoich środków złotowych w Getin Noble Banku w stosunku do stanu na koniec dnia 31.08.2018 r., Lokata zakładana jest na 5 miesięcy z kwotą minimalną 500 zł i maksymalną 200 tyś. zł na 2,1%. Lokata na Nowe Środki jest ofertą kierowaną zarówno do obecnych jak i przyszłych Klientów Getin Banku. Wniosek o lokatę należy opłacić w ciągu 7 dni od daty jego złożenia.
GTB

Stabilna lokata Direct+ Wzrost na 2,5% na 24 miesiące w Santander Consumer Bank S.A.

Propozycja dotyczy nowych środków deponowanych ponad wolumen środków znajdujących się na należących do klienta rachunkach lokat terminowych w Santander Consumer Banku wg stanu na 1.09.2018 r. Oprocentowanie stałe w skali roku. Tabela Oprocentowania z dnia 11.09.2018 r.. Minimalna kwota lokaty Direct+ Wzrost wynosi 5 000 zł.
santander

Konto Freemium-Zarabiaj korzystając z konta – tak po prostu!

Zakupy staną się jeszcze przyjemniejsze, bo za transakcje bezgotówkowe wykonane kartą T-Mobile Usługi Bankowe (transakcje muszą zostać rozliczone w danym miesiącu) otrzymasz od T-mobile Usługi bankowe bonus – 5% zwrotu wartości zakupów. Dzięki temu na Twoje konto może wrócić nawet 15 zł każdego miesiąca, czyli 180 zł rocznie.
Co zyskujemy zakładając konto Freemium?
- 0 zł za prowadzenie konta
- 0 zł za krajowe przelewy internetowe
- 0 zł za pierwszą wpłatę we wpłatomacie w miesiącu
- 0 zł za 3 wypłaty z dowolnego bankomatu w Polsce i na świecie w miesiącu
- 0 zł za kartę do konta, przy dokonaniu transakcji bezgotówkowych kartą debetową i/lub kredytową za jedyne 200 zł miesięcznie
tmobile

Ranking najlepszych kont osobistych learn more